Matura 2016

 

Dnia 3 czerwca odbyła się dodatkowa matura – arkusz + klucz odpowiedzi

23 sierpnia odbyła się matura poprawkowa – arkusz + klucz odpowiedzi

Dnia 5 maja uczniowie klas III LO i IV technikum pisali maturę z matematyki.

Według nowej formuły – arkusz + klucz odpowiedzi

Według starej formuły – arkusz + klucz odpowiedzi

9 maja uczniowie pisali maturę na poziomie rozszerzonym – arkusz + klucz odpowiedzi

W marcu 2016 Operon przeprowadził II edycję matury próbnej

Poziom podstawowy – arkusz + klucz odpowiedzi

W styczniu 2016 maturę próbną organizowała Nowa Era

Poziom podstawowy – arkusz + klucz odpowiedzi

Poziom rozszerzony – arkusz + klucz odpowiedzi