Przygotowanie do OTWP

Materiały zawarte na tej stronie pozwolą uczniom szkoły podstawowej dobrze przygotować się do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej.


Ważne informacje o ochronie przeciwpożarowej

Historia ochrony przeciwpożarowej w Polsce         Kurs przeciwpożarowy       O straży pożarnej     

Przepisy pożarowe           Materiały szkoleniowe do OTWP          Dystynkcje w PSP            Poradnik         

 Materiały z czasopisma Strażak        Sprzęt gaśniczy          Środki gaśnicze          Znaki bezpieczeństwa


Testy z ostatnich lat

Zestawy ustne          Bank pytań          Pytania ustne          Przykładowe pytania          Pytania1          Pytania2

Pytania powiatowe         Pytania3         Pytania4         Pytania5          Test1          Test2          Test3          Test4          

Test5          Test6          Test7          Test8          Test9          Test10          Test11          Test 12

Malbork 2004          Rok 2000          Rok 2001           Rok 2006           Rok 2008           Szkolne 2007

Szkolne 2007          Powiatowy 2001          Gminny 2002          Powiatowy 2002          Gminny 2003                            

Powiatowy 2003          Gminny 2004          Powiatowy 2004          Gminny 2005          Powiatowy 2005         

 Gminny 2006           Powiatowy 2006          Gminny 2007          Powiatowy 2007          Gminny 2008         

 Powiatowy 2008          Gminny 2009          Powiatowy 2009          Gminny 2010           Powiatowy 2010          

Gminny 2011          Powiatowy 2011            Gminny 2012          Powiatowy 2012             Gminny 2013

Powiatowy 2013            Gminny 2014           Powiatowy 2014             

Komentarze są wyłączone.