OTWP

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej

Celem Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem „Młodzież zapobiega pożarom” jest popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej.

Organizatorem OTWP jest Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.

W OTWP uczestniczy młodzież w trzech grupach: l grupa – uczniowie szkół podstawowych, II grupa – uczniowie szkół gimnazjalnych, III grupa – uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.

Etapy eliminacji:

1. Eliminacje szkolne – biorą udział wszyscy chętni uczniowie

2. Eliminacje gminne – biorą udział 3-osobowe reprezentacje szkół wyłonione w eliminacjach szkolnych

3. Eliminacje powiatowe – biorą udział uczniowie, którzy zajęli I miejsce w eliminacjach gminnych

4. Eliminacje wojewódzkie

5. Eliminacje centralne

Komentarze są wyłączone.